תלונות על כרטיסים גנובים ומשובטים יותר מכפול ב- FY19: נציב תלונות הציבור של RBI

מכלל התלונות בכספומטים וכרטיסי חיוב, 'חשבונות שחויבו אך מזומנים שלא נמסרו על ידי כספומטים' היוו כמעט 53%.

כרטיס חיוב גנוב, כרטיס אשראי גנוב, כרטיס חיוב משובט, תלונות בכרטיסי אשראי, RBI, הונאות בנקאיות, הודיה אקספרסעל פי הנחיות RBI, ללקוח תהיה אחריות אפסית בגין עסקת הונאה אם ​​קיימת הונאה תורמת או רשלנות מצד הבנק, ללא קשר אם העסקה מדווחת על ידי הלקוח ובין אם לאו. (קוֹבֶץ)

מספר התלונות הנוגעות לכספומט וכרטיסי חיוב שהוגשו לנציב תלונות הציבור של הבנק המרכזי של הודו עלו ב -18.65 אחוזים ל -36,539 במהלך השנה שהסתיימה במרץ 2019 לעומת 24,672 תלונות בשנה הקודמת. תלונות הנוגעות לשימוש בכרטיסים גנובים ומשובטים יותר מהוכפלו ל -4,961 (2.53 אחוזים מכלל התלונות) בשנים 2018-19 מ -2,117 לפני שנה, כך עולה מנתונים שפרסם ה- RBI.עם זאת, ה- RBI לא חשף את הסכום שאבדו הלקוחות. מספר המקרים האמיתיים הנוגעים לכספומט, כרטיסי חיוב, כרטיסים גנובים ומשובטים יהיה פי כמה שכן רק חלק מהמקרים מגיעים לנציב תלונות הציבור של ה- RBI, אמר גורם בנקאי. על פי הדיווחים, מספר לקוחות התלוננו כי כספים נמשכו מחשבונותיהם במרמה למרות שהם מחזיקים בכרטיסי החיוב שלהם. במאי 2015 ביקש ה- RBI מהבנקים לבטל בהדרגה את כרטיסי הפס המגנטי ולעבור לכרטיסי שבב EMV ולקבוע את ה -31 בדצמבר 2018, בתור המועד האחרון להתמודדות עם האיום של שיבוט הכרטיסים. עם זאת, מכיוון שחלק מהבנקים הנפיקו כרטיסי EMV עם פסים מגנטיים, הרחצה עדיין אפשרית, אמר גורם רשמי.

על פי הנחיות RBI, ללקוח תהיה אחריות אפסית בגין עסקת הונאה אם ​​קיימת הונאה תורמת או רשלנות מצד הבנק, ללא קשר אם העסקה מדווחת על ידי הלקוח ובין אם לאו. גם במקרה של הפרת צד שלישי, כאשר החסר אינו טמון בבנק ולא בלקוח והלקוח מודיע לבנק תוך 3 ימי עבודה מיום קבלת הודעה מהבנק בנוגע לעסקה הבלתי מורשית, הלקוח לא יהיה אחראי. באופן דומה, אחריות הלקוח הוגבלה בסך של 25,000 רופי אם אדם מדווח על עסקאות לא מורשות בתוך שבעה ימי עבודה. עם זאת, בנק רשאי לקבוע את אחריות הלקוח אם דיווחה על עסקה כזו לאחר שבעה ימי עבודה.

מכלל התלונות בכספומטים וכרטיסי חיוב, תת-קטגוריה עיקרית הייתה 'חשבונות שחויבו אך מזומנים לא הופקדו על ידי כספומטים', שהיוו כמעט 53 אחוזים מהתלונות הקשורות לכספומט, כך נכתב בדו'ח RBI על התוכנית של נציב תלונות הציבור.אף על פי שאי שמירה על קוד נהלים הוגנים המשיכה להישאר עיקר התלונות במהלך השנה, אחוזו ירד מ -22.10 % בשנה הקודמת ל -19.17 % בשנה הנוכחית. סוגי הכספומט וכרטיס החיוב עלו מ -15.08 אחוזים בשנה שעברה ל -18.65 אחוזים השנה, נכתב בדו'ח. על פי נתוני ה- RBI, התלונות בשטח הנוגעות לעסקאות דיגיטאליות (סלולר, אינטרנט, כספומט וכרטיסי אשראי) עלו ב -18,801 ל -64,607 תלונות והיו 32.98 אחוזים מסך התלונות, גידול של 6.48 אחוזים בחלקי התלונות על פני השנה הקודמת. אולם, זה לא כלל את התלונות הקשורות לדיגיטל המופעלות מטעמים אחרים במסגרת התוכנית. עליית התלונות משקפת את הפופולריות הגוברת של אופני העסקאות הדיגיטליים, נכתב בדו'ח.

בסך הכל, התלונות שהתקבלו במשרדי היועמ'ש עלו ב -32,311, והעלו את הסכום ל -1,95,901 בשנים 2018-19 ביחס לשנה הקודמת (1,63,590), ורשמו עלייה של 19.75 אחוזים בשנה (Y-o-Y). מתוכם 72.19 אחוזים התקבלו באופן אלקטרוני - דרך הפורטל המקוון ובאימיילים לעומת 63.61 אחוזים בשנה הקודמת. תלונות שהתקבלו מטעמים הנוגעים לפנסיה, היטל חיובים ללא הודעה מוקדמת, בעיות הקשורות בכרטיס אשראי והעברת כספים ירדו השנה לעומת השנה הקודמת. מספר התלונות הנוגעות ל'מכירה לא נכונה 'עלה מ -579 תלונות בשנים 2017-18 ל -1,115 תלונות השנה, עלייה של 92.57 אחוזים.