Govt מכריזה על מיזוג מגה של PSB: להלן הרשימה המלאה

מיזוג בנקים במגזר הציבורי: באחד המיזוגים הגדולים ביותר מאז שילוב ה- SBI עם חמישה בנקים מקורבים, הודיעה סיתראם על מיזוג הבנק הלאומי פונג'אב (PNB), בנק המסחר המזרחי (OBC) והבנק המאוחד של הודו.

Govt מכריזה על מיזוג מגה של PSB: הנהשר האוצר נירמלה סיתרמן במהלך תדרוך תקשורתי בנושא רפורמות המגזר הפיננסי במרכז התקשורת הלאומי בניו דלהי ביום שישי. (צילום אקספרס עמית מהרה)

שרת האוצר נירמלה סיתרמן ביום שישי הודיעה על מיזוג של כמה בנקים במגזר הציבורי (PSB) על מנת להחיות ולהחיות את המגזר הבנקאי במטרה להשיג את יעד הכלכלה של 5 טריליון דולר. המיזוגים, שחתכו ל -12 המספר הכולל של הבנקים בבעלות המדינה, מ -27 בשנת 2017, הם הראשונים מאז ממשלת ראש הממשלה נרנדרה מודי זכתה בבחירות מחדש במאי. ממשלתו נשבעה לנקות את המגזר הבנקאי ולצמצם את מספר הבנקים המנוהלים על ידי המדינה.מיזוג בנקים במגזר הציבורי: רשימה מלאה של בנקים ממוזגים בהודו

#הבנק הלאומי של פנג'אב, הבנק המסחרי המזרחי והבנק המאוחד מתאחדים והופכים לבנק השני בגודלו בהודו.#בנק קנארה יתמזג עם בנק סינדיקט ויוצר בנק רביעי בגודלו במגזר הציבורי עם עסקי קרון של 15.20 ליש'ט.#בנק יוניון, בנק אנדרה, בנק התאגיד יתמזג והפך לבנק החמישי בגודלו במגזר הציבורי בהודו עם עסק של 14.59 מיליון ליש'ט.

#הבנק ההודי ובנק אללהאבד יתאחדו ליצירת בנק השביעי בגודלו במגזר הציבורי עם עסקים של 8.88 מיליון ליש'ט.

#בנק הודו, הבנק המרכזי של הודו ימשיכו כבנקים במגזר הציבורי.(עם כניסות PTI)