מועצת EPFO ​​ממליצה על ריבית של 8.5% לשנים 2020-21

חבר CBT אמר כי התקיימו דיונים על תיק ההשקעות של גוף קרן הפנסיה ושמירה על התשואות, הדירקטוריון הציע את ההמלצה על ריבית של 8.5 אחוזים.

EPFO, ריבית EPFO, קופת גמל, עובדיםשיעור זה, זהה לשנה שעברה, הוא הנמוך ביותר שהציעה EPFO ​​מזה שמונה שנים.

ועד הנאמנים המרכזי של גוף קרן הפנסיה ארגון קופות הגמל לעובדים (EPFO) המליץ ​​לשמור על שיעור הריבית לשנת הכספים 2020-21 על 8.5 אחוזים.שיעור זה, זהה לזה של אשתקד, הוא הנמוך ביותר שהציעה EPFO ​​מזה שמונה שנים.

ישיבת הדירקטוריון בראשות שר העבודה והתעסוקה סנטוש קומאר גנגוואר בסרינגר ביום חמישי, דנה בתיק ההשקעות של גוף קרן הפנסיה והציעה את המלצתו תוך שמירה על התשואות.עבור שנת 2020, החליטה ה- EPFO ​​לחסל השקעה בהון והריבית המומלצת היא תוצאה של הכנסה משולבת מריבית המתקבלת מהשקעת חובות וכן מהכנסות מממש מהשקעה בהון. הדבר איפשר ל- EPFO ​​לספק תשואה גבוהה יותר למנוייו ועדיין לאפשר ל- EPFO ​​עם עודף בריא לשמש כר לתשואה גבוהה יותר גם בעתיד, נמסר בהודעת המשרד. אין התייחסות יתרה לקורפוס EPFO ​​בשל חלוקת הכנסה זו, נכתב בהצהרה.חבר חבר הנאמנים אמר כי שיעור הריבית הוחלט על הכנסה של 70,000 ₪ על השקעות חוב והון של ה- EPFO. רמת ריבית זו תשאיר עודף של כ-200-300 מיליון שקל, אמר החבר.

הדירקטוריון דן גם בהצעה להגבלת משיכה מוקדמת של סכומי הפנסיה בתשלומי EPF בקוד העבודה המוצע. חלק מהחברים ביקשו להוריד את התקרה לשנה משנתיים לאחר יציאה מהעבודה.

גוף קרן הפנסיה ראה משיכות גבוהות ותרומות נמוכות יותר בעקבות מגיפת הקוביד -19. עד ה -31 בדצמבר, הסכימה ה- EPFO ​​56.79 lakh תביעות בשווי 14,310.21 רופי שסופקו במסגרת המתקן מראש. סך של 197.91 לאך הסדר הסופי, מוות, ביטוח ותביעות מקדמות בשווי 73,288 מיליון ₪ הוסדרו במהלך אפריל-דצמבר 2020. מפעלים פטורים, המפעילים נאמנויות משלהם ב- PF, הסדירו תביעות של 4.19 lakh, וניתנו 3,983 מיליון ₪.

חדשות מובילות כרגע לחץ כאן למידע נוסףבמרץ אשתקד, CBT המליץ ​​על ריבית של 8.5 אחוזים לשנים 2019-20. בספטמבר המליץ ​​CBT לחלק את תשלום הריבית לשנת הכספים 2019-20 לשני חלקים, בהתייחס לנסיבות יוצאות דופן הנובעות מ- Covid-19. עם זאת, החל מינואר 2021 ואילך, EPFO ​​החל לזכות את הריבית בבת אחת.

כעת תצטרך לאשר את שיעור הריבית המומלץ עבור FY21 על ידי משרד האוצר, ובעקבות כך תודיע על כך על ידי משרד העבודה. משרד האוצר דחף ל- EPFO ​​להפחית את התעריף לרמה של עד 8 אחוזים בהתאם לתרחיש הריבית הכולל.

שיעורי החיסכון הקטנים נעים בין 4.0 אחוזים ל -7.6 אחוזים, והם נשמרו ללא שינוי ברבעון ינואר-מרץ. משרד האוצר הטיל ספק גם בשיעור הריבית של 2018-19 של 8.65 אחוזים, מלבד החשיפה של ה- EPFO ​​ל- IL&FS וגופים מסוכנים דומים.הממשלה בתקציב לשנה הבאה הציעה מיסוי ריבית על תרומות גבוהות יותר ל- EPF. ריבית על תרומות קופות גמל העולות על 2.5 ל'ח לשנה תחויב במס החל מהשנה הכספית הקרובה.