ED עוצר את מקדם קוקס וקינגס פיטר קרקר בתיק הלבנת הון

קוקס וקינגס חייבים לבנקים ולמוסדות פיננסיים 5,500 מיליארד רופי, והוא אחד הלווים המובילים של יס בנק בע'מ כאשר מייסד שותף רנה קאפור עמד בראשו.

פרשת מנהל הכספים של קוקס אנד קינגס, אניל חנדלוואל (משמאל) והיזם פיטר קרקר. (צילום קובץ)

מנהלת האכיפה (ED) עצרה ביום חמישי את אג'אי אג'יט פיטר קרקר, מקדם חברת הנסיעות פושט הרגל קוקס וקינגס, בקשר לחקירת הלבנת הון שלה.קוקס וקינגס חייבים לבנקים ולמוסדות פיננסיים 5,500 מיליון שקל והיא אחת הלווים הבכירים של יס בנק בע'מ כאשר מייסד שותף רנה קאפור עמד בראש ההגה. לבנק יס יש חשיפה של יותר מ -2,267 רופי לקבוצת קוקס אנד קינגס.

חברת הנסיעות נכנס מתחת לסורק הסוכנות פתחה בחקירת האשמות על החזרות שנקט קאפור במקום מתן הלוואות למספר חברות שהפגינו כעת החזרים. קאפור, שנמצא כעת במעצר, הכחיש את הטענות הללו.באפריל, האינדיאן אקספרס, בסדרת סיפורים , דיווחה כי ביקורת משפטית מצאה שחברת הנסיעות ביצעה עסקאות של צד קשור בהיקף של 21,000 מיליון רופי במשך ארבע שנים (2015-2019) כדי להעביר כספים. הוא גם מצא כי קוקס אנד קינגס זייפו רשומות, הזמינו מכירות בשווי 9,000 מיליון רופי ליותר מ -160 לקוחות שהם מזויפים או שאינם קיימים וניפחו יתרות בנקאיות.בחודש שעבר עצר ה- ED את מנהל הכספים של החברה, אניל חנדלוואל, והמבקר הפנימי שלה קשר עם המקרה.

מהביקורת שערכה PricewaterhouseCoopers (PWC) נמצא מאוחר יותר כי החברה רשמה הלוואות של צד קשור והקדמות בסך 9,494 מיליון רופי בתקופה המקבילה, מתוכן הושאלו כ- 4,008 רופי ל -11 גופים בחו'ל המחוברים לקוקס אנד קינגס. בהתאם לדוח הביקורת שנבדק על ידיהאינדיאן אקספרסמתוך עסקאות אלה בחו'ל, העברות בסך 581 מיליון רופי נעשו לכאורה בניגוד לנורמות הבנק המרכזי של הודו (RBI).

מהביקורת הפורנזית נמצא גם כי החברה לא קיבלה אישורי דירקטוריון על הלוואות בהיקף של 6071 ₪ שהורחבו ל -20 צדדים קשורים לפחות בין השנים 2014 ל -2019.הביקורת העלתה כי קוקס וקינגס העניקו 1100 מיליון דולר לאלק תעשיות, חברה לחוצה שפשטה את הרגל בשנת 2017, אפילו שלחברת הנסיעות לא היו קשרים עסקיים עם החברה. באופן משמעותי, קנדלוואל הוא אחיו של סמנכ'ל הכספים של תעשיות אלוק.

ה- ED מצא כי קוקס וקינגס מכרו את חברת הבת בבריטניה - Holiday Break Education Limited, בריטניה (HBEL) תמורת 4387 מיליון רופי וחלקו את רוב הכסף. מתוך הכנסות המכירה, לפחות 15.34 מיליון דולר הועברו לכאורה Kuber Investment Mauritius Pvt Ltd, חברה נשלטה על ידי אג'אי אג'יט פיטר קרקר.

חברת Ezeego Travel and Tours, חברה בת נוספת של הקבוצה, מואשמת בכך שהפנתה 150 מיליון שקל לידי חברת Redkite Capital Private Ltd. קרן זו שימשה לרכישת נתח שליטה בחברת התיירות הפיננסית של הודו בע'מ, NBFC רשומה.קוקס אנד קינגס - המקודם על ידי קרקר, משפחתו וכמה ממשרדם - נשלח לבית המשפט לפשיטת רגל באוקטובר 2019, לאחר שגרה בתשלומים.