סיטי משיקה הלוואת דירה צמודה לשטר

לבנק היה ספר הלוואות דירה ברוטו של 9,000 ₪, בעוד שהספר הכולל של הודו עמד על 57,000 ₪ בדצמבר 2017.

אחר, בנק אחר, הודו אחרת, שטרות אוצר, שטרות ביל אחרים, חדשות עסקיותלקוחות קיימים יוכלו גם הם להשיג את המוצר החדש ללא כל עלויות מיחזור.

המלווה האמריקאית Citi השיקה את מוצר ההלוואות הצמוד לשערים הראשון בהודו בשוק. הבנק הציג מוצר להלוואת דירה שיהיה צמוד לשיעור שטרות האוצר, המשמש את הממשלה להלוואות לטווח קצר.הבנק, שכבר מחזיק במוצרים חיצוניים דומים המקושרים בשווקים אחרים כמו ארה'ב וסינגפור, אמר כי הוא אינו רואה כל השפעה על מרווח הריבית הנקי (NIM), הקובע מרכזי את הרווחיות, בגלל השקת המוצר שבו שיעורי הלווה ייבדקו אחת לשלושה חודשים.

מנהל העסקים במדינה של סיטי לבנקאות הצרכנית העולמית, שינג'יני קומאר, אמר שהמעבר לאמות מידה בשוק כמו שטר החוץ הוא שקוף, פשוט ויעזור גם לשידור טוב יותר. הלוואות יימכרו בפריסה קבועה מעל שיעור שטר השטר אשר יישמר לאורך כל תקופת ההלוואה, אמרה, והוסיפה שיהיו התאמות רבעוניות ללווה.טווח הפריסה יהיה גבוה מעל שיעור שטר השטר, שהבנק יעקוב אחריו, אמר ראש ההלוואות המובטחות שלו, רוהיט רנג'אן, והוסיף כי המרווח הממוצע יעמוד על 2 נקודות אחוז. לקוחות קיימים יוכלו גם הם לחדש
המוצר ללא כל עלויות מיחזור, הוסיף.גזבר המדינה של הבנק, Badrinivas NC, ביקש להמעיט בחששות סביב לקוחות שנחשפים לתנודות בשיעורי החשבונית, מה שעלול לקרות עקב אירועים חיצוניים כמו התקף זעם שהתחדד בשנת 2013 ורמז כי התעריפים משקפים גם את החלטות המדיניות בנקודת זמן מסוימת שנלכדים באמצעות האיפוס הרבעוני.

לדבריו, לבנק יש פרופיל התחייבות מגוון, הכולל הרכב גבוה של 60 אחוזים על הפקדות עו'ש וחיסכון בעלות נמוכה וגם הפקדות אחרות לטווח הקמעונאי, שיאפשרו לו להציע מוצר כזה. הבנק מרגיש שה- RBI ישהה ​​בהפסקה ארוכה ויכול לצאת להעלאת הריבית רק אם תהיה עלייה באינפלציה, אמר.

לבנק היה ספר הלוואות דירה ברוטו של 9,000 מיליון שקל, בעוד שהספר הכולל של הודו עמד על 57,000 מיליון דולר בדצמבר 2017. אפילו כשהיריבים נאבקים עם נכסי מטומטמים, התמ'ג שלו בהלוואות המשכנתא עומד על 0.05 אחוז בריא,
אמר הבנק.